Gdański Uniwersytet Medyczny, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytet Medyczny w Poznaniu uzyskały najlepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP). Uczelnie zdobyły średnio, kolejno: 140,29; 140,21 oraz 137,59 pkt. Na 4. miejscu, ze średnią punktacją 137,41 uplasował się Uniwersytet Medyczny w Łodzi, następnie Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, zaś Warszawski Uniwersytet Medyczny zajął 6. miejsce. Na pytania LEP w sesji wiosennej odpowiedział najlepiej lekarz stażysta z Gdańska, uzyskując 176 punktów (na 200 możliwych). Najsłabiej wypadli lekarze stażyści z uczelni zagranicznych. W kraju, najniższy średni wynik według Centrum Egzaminów Medycznych uzyskał Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. W porównaniu z ubiegłym rokiem, stażyści zda...