Metody ablacji przezskórnej należą do najbardziej obiecujących nowych technik stosowanych w wielu dziedzinach medycyny. Ich użycie w onkologii budzi uzasadnione nadzieje na bezpieczniejsze i mniej inwazyjne leczenie zarówno radykalne, jak i paliatywne. Ablacja przezskórna może wykorzystywać techniki nietermiczne (najczęściej alkohol etylowy) lub termiczne, przede wszystkim najpowszechniej stosowaną ablację częstotliwością radiową (radiofrequency ablation – RFA). Technika ta stosowana jest w przypadku licznych nowotworów m.in. raka piersi. Do wad metody należy trudność w potwierdzeniu radykalności leczenia. Na łamach czasopisma American Journal of Roentgenology opublikowano wyniki badania mającego na celu ocenę przydatności rezonansu magnetycznego (MRI) w wykrywaniu pozostałej tkanki now...