W ostatnich latach kładzie się nacisk na techniki małoinwazyjne w chirurgii. Jedną z możliwości wsparcia technik laparoskopowych jest zastosowanie zaawansowanych technologicznie robotów, sterowanych przez operatora – chirurga. Jak dotąd niewiele jest jednak analiz porównujących operacje ze wsparciem robotów z zabiegami wykonywanymi w sposób klasyczny. Yu i wsp. opublikowali na łamach The Journal of Urology wyniki badań nad skutecznością i efektywnością kosztową uzycia robotów w chirurgii urologicznej. W tej analizie laparoskopię wspomaganą pracą robotów zastosowano w 52,7 proc. przypadków radykalnej prostatektomii, 27,3 proc. pieloplastyk, 11,5 proc. częściowych nefrektomii i 2,3 proc. całkowitych nefrektomii. Pacjenci poddani laparoskopii oraz laparoskopii wspomaganej robotami przebywa...