Komisja Europejska chce, aby decyzje o cenach leków oraz refundacji podejmowane były szybciej: w ciągu 120 dni w przypadku wszystkich leków oraz w ciągu 30 dni w przypadku leków generycznych. W tej chwili przyjęto 180 dni. Komisja zaproponowała zmianę obowiązującej Dyrektywy Przejrzystości. Jak twierdzi Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, w komunikacie prasowym Komisji Europejskiej: „Potrzebujemy przyspieszenia wydawania decyzji w sprawie ustalania cen i refundacji, aby utrzymać dynamikę rynku farmaceutycznego i zapewnić obywatelom lepszy dostęp do leków. Nasz wniosek doprowadzi do znacznych oszczędności w budżetach na zdrowie publiczne, na przykład umożliwiając wcześniejsze wchodzenie na rynek produktów generycznych. S...