Chirurgia NOTES (natural oricife transluminal endoscopic surgery), jest znaczącym postępem w technice zabiegowej. Pozwala na znaczną redukcję urazu okołooperacyjnego, powodując skrócenie hospitalizacji oraz zmniejszenie kosztów leczenia. Coraz doskonalsze narzędzia i umiejętności zespołów chirurgicznych pozwalają na opracowanie nowych, inspirujących technik operacyjnych. Na łamach czasopisma Endoscopy opublikowano wyniki badania oceniającego możliwość wykonania sigmoidektomii z dostępu przezżołądkowego i przezpochwowego, połączonych z kolonoskopią. Badanie przeprowadzono na modelu świńskim. Zabiegi udało się przeprowadzić u wszystkich zwierząt. Czas operacji wyniósł od 150 do 270 min. Jedno ze zwierząt zdechło po 5 dniach od zabiegu z powodu rozlanego zapalenia otrzewnej, wywołanego zak...