Rak żołądka jest jednym z najczęściej występujących nowotworów. Podstawą leczenia w tym przypadku jest operacja, do tej pory wykonywana w zdecydowanej większości przypadków metodą otwartą. Wraz z postępem techniki chirurgicznej coraz częściej mówi się jednak o zaletach wykonywania gastrektomii metodą laparoskopową. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki metaanalizy badań porównujących skuteczność i bezpieczeństwo wycięcia dystalnej części żołądka metodą laparoskopową i otwartą. Do analizy włączono 25 wysokiej jakości badań randomizowanych i obserwacyjnych przeprowadzonych w latach 1992-2010. Badania dotyczyły łącznie 3055 pacjentów – 1658 operowano metodą laparoskopową, 1397 otwartą. Oceniano śmiertelność, powikłania, stan pobranych węzłów chłonnych, czas trwania zabiegu, utrat...