Ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, które wprowadziła w lipcu 2011 roku ustawa o działalności leczniczej, nie będą jednak obowiązkowe. Walka o ten zapis trwa od kilku miesięcy. Ministerstwo Zdrowia wreszcie sporządziło projekt zmian w ustawie, który trafił do Komitetu Rady Ministrów i czeka na akceptację. W projekcie czytamy: „okazało się, że taki produkt ubezpieczeniowy oferuje tylko jeden ubezpieczyciel – PZU SA, a proponowane przez niego składki ubezpieczenia przekraczają możliwości finansowe podmiotów. (…) W związku z powyższym proponuje się odejście od obligatoryjności w zakresie ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych”. Gdyby dalej obowiązywały dotychczasowe przepisy, wówczas większość podmiotów nie spełniała obowiązku ubezpieczenia, co byłoby podstawą do wykreślenia szpitala z...