Wątroba jest jednym z niewielu ludzkich organów, zdolnych do spontanicznej regeneracji po częściowej resekcji narządu. Kluczową rolę w tym procesie zdają się pełnić komórki śródbłonka naczyń włosowatych zatok wątrobowych (LSECs, liver sinusoidal endothelial cells). Komórki te wydzielają czynnik wzrostu hepatocytów (HGF, hepatocyte growth factor), który jest czynnikiem stymulującym regenerację narządu. Wang i wsp. opublikowali na łamach The Journal of Clinical Investigation wyniki badania nad właściwościami LSEC w przypadku uszkodzeń wątroby. Stwierdzono, że dorosłe populacje tych komórek wydzielają tylko niewielką ilość HGF, toteż nie mogą one stymulować regeneracji narządu. Badacze uszkodzili wątroby u szczurów i obserwowali jak zmienia się profil komórek progenitorowych śródbłonka we ...