Otyłość jest powiązana z występowaniem zwiększonego ryzyka rozwoju wielu nowotworów. Jednym z kluczowych przekaźników związanych z otyłością jest insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (insulin-like growth factor 1 – IGF 1). Jego związek z procesami nowotworzenia nie jest jednak jasny. Na łamach British Journal of Surgery ukazały się wyniki badania oceniającego związek pomiędzy IGF-1 i receptorem dla IGF-1, a ryzykiem rozwoju gruczolakoraka przełyku – nowotworu silnie związanego z otyłością. Do badania włączono 220 osób chorujących na gruczolakoraka przełyku, zakwalifikowanych do leczenia radykalnego. Otyłość brzuszną określano przy pomocy obwodu talii. Stężenie całkowitego i wolnego IGF-1 w surowicy krwi badano przy pomocy testu ELISA. Ilościowe oznaczenie ekspresji mRNA kodującego IG...