Lekarze uważają, że w Polsce nie ma odpowiedniego dostępu do wiedzy a szanse rozwoju zawodowego są ograniczone – wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Izby Lekarskiej przy współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN. W badaniu wzięło udział 837 lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju, którzy na pytania odpowiadali między listopadem 2011 a lutym 2012 roku. Większość respondentów (92 proc.) stwierdziła, że największa bariera w dostępie do tytułu specjalisty to ograniczona liczba miejsc do odbywania specjalizacji. Kłopot sprawia konieczność poszukiwania specjalizacji poza miejscem zamieszkania (83 proc.), a także niskie zarobki w trakcie zdobywania tytułu specjalisty (73 proc.) Potwierdza to jeden z lekarzy specjalizujących się z kar...