Większość pacjentów z martwiczym zapaleniem trzustki wymaga wykonania resekcji tego narządu. Obecnie najpopularniejszym typem tego zabiegu jest wykonanie operacji klasycznej z otwarciem powłok brzusznych, co może być przyczyną nasilenia procesów zapalnych oraz jest związane z wysokim ryzykiem powikłań. Ostatnio bada się możliwość wykonania nekrosektomii z dostępu przezżołądkowego metodami endoskopowymi. Bakker i wsp. opublikowali na łamach The Journal of the American Medical Association wyniki prospektywnego, randomizowanego badania porównującego wyniki kliniczne oraz odpowiedź zapalną u chorych z nekrosektomią endoskopową i klasyczną. Do badania włączono 22 pacjentów. Zastosowanie nekrosektomii endoskopowej wiązało się z niższymi stężeniami interleukiny 6 w okresie pooperacyjnym w poró...