Wykazano, że u pacjentów z udarem mózgu bez ustalonej przyczyny (udar kryptogenny), drożny otwór owalny (patent foramen ovale, PFO) występuje znamiennie statystycznie częściej w porównaniu z populacją ogólną. W tej grupie chorych często wykonuje się zabiegi przezskórnego zamknięcia PFO. Nie wiadomo jednak czy wiążą się one ze zmniejszeniem ryzyka odniesienia kolejnego udaru. Furlan i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wyniki randomizowanego badania, w którym porównywano skuteczność zabiegowego zamknięcia PFO z leczeniem zachowawczym u chorych z kryptogennym udarem mózgu lub TIA w zapobieganiu kolejnym epizodom niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego. Do badania włączono 909 chorych w wieku 18 – 60 lat. Udar, TIA, śmierć z każdej przyczyny w okresie pierws...