Sławomir Zagórski, szef działu nauki „Gazety Wyborczej”, ocenia perspektywy rozwoju medycyny regeneracyjnej. Człowiek w porównaniu z taką na przykład salamandrą ma niewielkie zdolności regeneracyjne. Nie ma też wprawdzie ogona, który miałby odrastać, ale mówiąc poważnie ‑ od czasu, gdy dowiedzieliśmy się, że w dorosłym ludzkim organizmie są całe pokłady komórek macierzystych oraz od momentu, keidy nauczyliśmy się je hodować i kierować ich rozwojem, nasze nadzieje na stosowanie ich w różnych terapiach wciąż rosną. Bo też i logika tej nowej, wielce obiecującej gałęzi medycyny ‑ medycyny regeneracyjnej ‑ jest niepodważalna. Miejsc, które w ludzkim ciele można by naprawiać też nie brakuje. Jednym z największych wyzwań pozostaje od lat naprawa uszkodzeń układu nerwowego. Ludzki mózg ma ogrom...