Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi opublikowało wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Uwagę zwracają wyniki egzaminu z radiologii, a także z chorób wewnętrznych. Sprawdzianu z radiologii nie zaliczyło 45 procent lekarzy, wymaganego minimum nie uzyskało też 30 procent lekarzy przystępujących do egzaminu z interny. Egzaminy PES organizowane są, tak jak LEP, w dwóch sesjach: wiosennej i jesiennej. Do PES z radiologii i diagnostyki obrazowej przystąpiło 69 lekarzy, z których 31 nie zdało, nikt nie otrzymał najwyższej noty. Natomiast PES z interny zdawało 348 lekarzy, nie zdało go 108. 10 osób otrzymało najwyższą ocenę. Poprzednie wyniki były znacznie lepsze. W sesji jesiennej na 463 lekarzy nie zdało 83 (17 proc.). „Nie należy robić z tego niepotrzebnej sensacji. Nie zdało 30 p...