Clostridium difficile jest jednym z głównych czynników etiologicznych biegunki wewnątrzszpitalnej. Szczególnym zagrożeniem bakteria ta jest dla pacjentów poddawanych przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Czynniki ryzyka i przebieg choroby w tej grupie jest w chwili obecnej słabo poznany. Na łamach Clinical Infectious Diseases opublikowano wyniki badania kliniczno-kontrolnego mającego na celu określenie epidemiologii, czynników ryzyka oraz przebiegu zakażeń Clostridium difficile (Clostridium difficile infections – CDI) u dorosłych pacjentów, którzy przeszli przeszczepienie komórek krwiotwórczych (hematopoietic stem cel transplantation – HSCT). Badanie przeprowadzono w latach 2003 – 2008. W tym czasie zabiegowi transplantacji komórek krwiotwórczych poddano 999 pacjentów. U 9,2 pro...