Cholecystektomia jest jednym z najczęściej wykonywanych laparoskopowo zabiegów. Wciąż jednak obecność powikłań i trudnych warunków operacyjnych może być przyczyną konieczności konwersji do klasycznej laparotomii. Na łamach czasopisma Radiology ukazały się wyniki badania, którego autorzy oceniali przydatność tomografii komputerowej w przewidywaniu konieczności konwersji laparoskopii do laparotomii u pacjentów operowanych z powodu ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego. Do badania przeprowadzonego w latach 2008-2010 włączono pacjentów z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego o etiologii kamiczej, zakwalifikowanych pierwotnie do cholecystektomii metodą laparoskopową. U wszystkich badanych wykonano CT z kontrastem – wyniki były oceniane niezależnie przez dwóch radiologów. Ogółem w badaniu...