Helicobacter pylori jest powszechnie występującą w populacji bakterią. Ma ona zasadniczy udział w patogenezie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy, sugerowany jest też wpływ na częstość występowania innych chorób. Na łamach The Journal of Infectious Diseases opublikowano wyniki badania oceniającego związek zakażenia Helicobacter pylori z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej u pacjentów bez cukrzycy. Autorzy analizowali populację badania NHANTES (National Health and Nutrition Examination Survey – 7417 osób) i NHANTES III (6072 osoby). Nie wykazano związku pomiędzy zakażeniem H. pylori i ryzykiem zachorowania na cukrzycę. Obserwowano pozytywną korelacją pomiędzy wykryciem antygenów bakterii (szczególnie produktów genu cagA) metodami serologicznymi a wyższym odsetkiem hemoglobiny glikowanej (...