Dynamiczny rozwój kardiologii inwazyjnej pozwala leczyć za pomocą przezskórnych interwencji wieńcowych (PCI, percutaneous coronary intervention) coraz większy odsetek pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, w tym również osoby z wieku podeszłym. Metodą z wyboru u pacjentów z chorobą wielonaczyniową, u których przeprowadza się zabiegi w trybie planowym, pozostaje ciągle pomostowanie tętnic wieńcowych (CABG, coronary-artery bypass grafting). Ostatnio prowadzone są intensywne badania porównujące obie metody. Weintraub i wsp. opublikowali na łamach The New England Journal of Medicine wyniki analizy baz danych Fundacji Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ACCF, The American College of Cardiology Foundation) oraz Towarzystwa Chirurgów Klatki Piersiowej (STS, Society of Thoracic Surge...