Wpływ alkoholu na zdrowie nie jest obojętny. Nadużywanie tej substancji może prowadzić do uzależnienia i rozwoju ciężkich chorób, podczas gdy konsumpcja niewielkich może mieć korzystny wpływ na funkcjonowanie niektórych narządów. Działanie alkoholu przyjmowanego w umiarkowanych ilościach poddawane jest intensywnym badaniom. Pai i wsp. opublikowali na łamach European Heart Journal wyniki badania oceniającego wpływ konsumpcji alkoholu na rokowanie u osób po zawale serca, z rejestru HPFS (The Health Professionals Follow-up Study). U 1818 mężczyzn, obserwowanych w latach 1986 – 2006, wystąpiło 468 zgonów. Stwierdzono mniejszą śmiertelność u pacjentów pijących umiarkowane ilości alkoholu w porównaniu z abstynentami. W zależności od ilości przyjmowanego alkoholu, hazard względny (HR) wynosił ...