Zakażenia Clostridium difficile stanowią wciąż rosnący problem w praktyce klinicznej. Powszechne stosowanie antybiotyków powoduje rozpowszechnianie się nowych, bardziej zjadliwych szczepów (np.: opornych na fluorochinolony). Sytuacja ta sprawia, że chociaż stosowane obecnie antybiotyki są wciąż w większości przypadków skuteczne, rozsądne wydaje się dalsze rozszerzanie arsenału dostępnych leków. Na łamach Lancet Infectious Diseases opublikowano wyniki randomizowanego, wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego badania typu non-inferiority, czyli mającego na celu wykazanie, że fidaksomycyna jest nie mniej skuteczna niż wankomycyna w leczeniu zakażeń Clostridium difficile. Badanie przeprowadzono w latach 2007-2009 w 45 ośrodkach w Europie oraz 41 w Stanach Zjednoczonych. Kryteria włączenia o...