W przypadku większości krwawień z przewodu pokarmowego do zlokalizowania miejsca krwawienia wystarcza standardowa diagnostyka endoskopowa. Problemem klinicznym mogą być pacjenci, u których występuje jawne krwawienie, a panendoskopia i kolonoskopia nie dają odpowiedzi na pytanie o lokalizację zmiany. W części przypadków konieczne jest stosowanie angiografii, która jest metodą suboptymalną ze względu na jej inwazyjność. Na łamach Endoscopy opublikowano wyniki badania oceniającego przydatność endoskopii kapsułkowej w diagnostyce krwawienia z przewodu pokarmowego, którego źródła nie da się ustalić przy pomocy standardowej diagnostyki endoskopowej. Autorzy ocenili retrospektywnie przypadki pacjentów, których w latach 2003-2010 hospitalizowano z powodu ostrego krwawienia z przewodu pokarmoweg...