Technika wykonywania operacji laparoskopowych z jednego nacięcia wymaga od chirurga dużych umiejętności i doświadczenia. Dzięki ograniczeniu do minimum zbędnej traumatyzacj tkanek pozwala jednak na uzyskanie ważnych korzyści, takich jak ograniczenia bólu pooperacyjnego czy szybsza rekonwalescencja, a w rezultacie, krótszy czas unieruchomienia, hospitalizacji i kosztów leczenia. Na łamach Annals of Surgery opublikowano wyniki systematycznego przeglądu literatury, mającego na celu określenie skuteczności i bezpieczeństwa wykonania laparoskopowej kolektomii z jednego nacięcia (single-incision laparoscopic colectomy – SILC). Oceniono ogółem 23 badania przeprowadzone z udziałem 378 pacjentów, u których wykonano operację typu SILC. We wszystkich, poza dwoma, przypadkach chirurdzy korzystali z...