W ostatnich latach obserwuje się wcześniejszy rozwój biustu u dziewczynek. Jedną z możliwych przyczyn tego procesu jest wczesna ekspozycja rozwojowa (u matki w pierwszym trymestrze ciąży) na związki chemiczne. Dla niektórych obecnie dopuszczonych do użytku pestycydów udowodniono wpływ na układ wewnątrzwydzielniczy, niewiele badań zajmowało się jednak tym zagadnieniem u ludzi. Wohlfahrt-Veje i wsp. na łamach International Journal of Andrology opublikowali wyniki badania nad wpływem ekspozycji na pestycydy matek w pierwszym trymestrze ciąży (praca w szklarni) na rozwój trzeciorzędowych cech płciowych oraz stężenia niektórych hormonów u badanych dziewczynek. 83 dziewczynki (w tym 53 w grupie, w której matki miały kontakt z pestycydami – grupa „eksponowana”) zostały poddane badaniom w wieku...