Trwa sezon wyborów na stanowiska rektorów uczelni publicznych w Polsce, w tym również uniwersytetów medycznych. Niektórzy kandydaci decyzję wyborców mają już za sobą, inni wciąż walczą o laur zwycięstwa, prestiż i pieniądze. Obecne kadencje rektorskie rozpoczną się 1 września 2012 roku, zakończą 31 sierpnia 2016 roku. Wybrano już m.in. rektorów Pomorskiego i Gdańskiego Uniwersytetów Medycznych oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu i Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W Szczecinie wygrał prof. Andrzej Ciechanowicz, uzyskał 125 na 219 głosów, zwyciężając w I turze. Nowy rektor PUM jest specjalistą chorób wewnętrznych oraz hipertensjologii. Dotychczas pełnił funkcję prorektora ds. nauki tej samej uczelni. Nie oddalając się w inne regiony Polski, rektorem kolejnego nadmorskiego uniwersytetu...