Powszechne stosowanie badań przesiewowych w kierunku raka piersi sprawia, że coraz częściej wykrywane są relatywnie niewielkie guzy. Duże znaczenie przypisuje się leczeniu małoinwazyjnemu, które zachowując wysoką skuteczność, nie wpływa istotnie negatywnie na komfort życia. Na łamach Radiology opublikowano wyniki badania mającego na celu określenie skuteczności przezskórnej koagulacji mikrofalami (percutaneuos microwave coagulation – PMC) w leczeniu małych, pojedynczych raków piersi. Do badania włączono 41 pacjentki z potwierdzonym histopatologicznie rakiem piersi o średnicy określonej w USG poniżej 3 cm. U chorych wykonano koagulację w znieczuleniu ogólnym, po lokalizacji zmiany w USG. Bezpośrednio po zabiegu wykonano mastektomię. W badaniu histologicznym określono skuteczność koagulac...