Precyzyjne określenie ryzyka zgonu w czasie i bezpośrednio po operacji jest ważnym elementem w podejmowaniu decyzji o kwalifikacji pacjenta do zabiegu. Nowe narzędzia w tej dziedzinie pozwolą na łatwiejszą komunikację pomiędzy lekarzami oraz na linii chirurg-pacjent. Na łamach Annals of Surgery ukazały się wyniki pracy kohortowej oceniającej przydatność kliniczną nowej skali służącej do szacunkowego określania śmiertelności w czasie 30 dni po operacji. Autorzy ocenili retrospektywnie 298 772 pacjentów, u których wykonano zabieg operacyjny (inny niż kardiochirurgiczny) w latach 2005 – 2007. W badaniu zastosowano opracowaną empirycznie 9-punktową skalę Surgical Mortality Probability Model (S-MPM) uwzględniającą 3 czynniki ryzyka: wynik skali ASA (American Society of Anesthesiologists), pi...