Wtłaczanie powietrza do światła jelita podczas kolonoskopii pomaga uwidocznić struktury w trakcie badania. Praktyka ta może też jednak powodować przejściowe nietrzymanie stolca. Na łamach Endoscopy opublikowano wyniki prospektywnej wieloośrodkowej pracy, oceniającej ryzyko występowania nietrzymania stolca po kolonoskopii. Sprawdzano też możliwośc zapobiegania temu powikłaniu poprzez stosowanie zamiast powietrza dwutlenku węgla, który jest łatwo wchłanialny przez śluzówkę jelita. Badanie przeprowadzono w 2009 w 21 ośrodkach medyczynych. Przeanalizowano 7812 przypadki pełnoletnich pacjentów, u których wykonano kolonoskopię w warunkach ambulatoryjnych. U 5015 chorych jelito wypełniono powietrzem, u pozostałych zastosowano CO2.    Nietrzymanie stolca w czasie 24 godz. po zabiegu zgłosiło ł...