Relacja z XXXVII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie Salus aegroti suprema lex (zdrowie chorego najwyższym prawem) czy voluntas aegroti suprema lex est (wola chorego prawem najwyższym)? Czy są sytuacje, w których lekarz może zignorować opinię pacjenta? A może należy podporządkować postępowanie lekarskie wyłącznie zasadzie primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić)? Te oraz inne zagadnienia były tematami dyskusji lekarzy, prawników i duchownych podczas V Sympozjum Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej – w tym roku z podtytułem „Czy lekarz może postąpić wbrew woli pacjenta?”. Spotkanie odbyło się 12 kwietnia w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w ramach XXXVII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich (TIP). Wykłady wygłosili prof. dr h...