Relacja z XXXVII Zjazdu Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie Niespodziewanym gościem drugiego dnia XXXVII Zjazdu Internistów Polskich w Warszawie był Krzysztof Bukiel, przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL). Przypomniał zebranym na Sali Kongresowej lekarzom o zaplanowanej na 26 kwietnia akcji składania wniosków o wykreślenie z zapisów o karach umownych z umów zawieranych przez świadczeniodawców z NFZ. Chodzi o te same fragmenty, które po protestach środowiska zostały usunięte z ustawy. „W opinii prawników te zapisy są nielegalne” – mówił przewodniczący Bukiel – „ale prezes NFZ bezczelnie twierdzi, że skoro świadczeniodawcy się na nie zgadzają to będą przez fundusz egzekwowane”. Wystąpienie szefa OZZL nagrodzone zostało brawami. Zachęca...