W przypadku niewielkich guzów piersi obok mastektomii radykalnej (MRM, modified radical mastectomy) dopuszczalną metodą leczenia jest terapia oszczędzająca (BCT, breast-conserving therapy), w wyniku której nie dochodzi do całkowitego usunięcia gruczołu piersiowego. Publikowane są obecnie wyniki badań długoterminowych, porównujących obie strategie leczenia raka piersi. Do badania EORTC 10801 (od European Organisation for Research and Treatment of Cancer) włączono w latach 1980 – 1986 468 pacjentek z rakiem piersi, które poddano terapii oszczędzającej (n=448) lub radykalnej mastektomii (n=420). Na łamach The Lancet Oncology Litière i wsp. opublikowali wyniki wydłużonej obserwacji tego badania. Po średnio 22,1 latach u 175 pacjentek (42 proc.) w grupie MCT i 207 (46 proc.) w grupie BCT wyk...