W listopadzie 2012 roku mija kolejny, czteroletni okres rozliczeniowy z obowiązkowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Lekarze w swoich izbach lekarskich powinni udokumentować zdobycie tzw. punktów edukacyjnych. Wymagane minimum to 200 punktów. Punkty edukacyjne odpowiadają różnym aktywnościom, w tym np.: odbyciu praktyk, wydaniu publikacji, wzięciu udziału w kursie, sympozjum, prowadzeniu wykładu czy zdobyciu tytułu naukowego. Warunki zdobywania i rozliczania punktów reguluje rozporządzenie ministra zdrowia z października 2004 roku. Rozwijanie wiedzy medycznej i kształcenie przez cały okres praktyki to nie tylko moralny obowiązek lekarza, lecz również obowiązek prawny. Jak mówi art. 18 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z grudnia 1996 roku: „Lekarz ma praw...