Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej listy leków refundowanych, która zacznie obowiązywać od maja 2012 roku. W wykazie pojawiło się 246 nowych leków oraz 2 substancje do tej pory nierefundowane. Są także zmiany cenowe. Dwie nowe substancje, które zasilą listę leków refundowanych od maja to denosumab – we wskazaniu: osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat z pierwotną osteoporozą pomenopauzalną, ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami do stosowania doustnych bisfosfonianów (lek będzie dostępny za odpłatnością 30 proc.) oraz eksemestan – we wskazaniu: rak piersi w II rzucie hormonoterapii (lek będzie dostępny w kategorii „lek wydawany bezpłatnie” do wysokości limitu). Projekt zakłada r...