Rak prostaty jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Ponieważ dotyczy on przede wszystkim osób w zaawansowanym wieku, można się spodziewać, że w przyszłości częstość jego występowania będzie wzrastać. Z racji licznych obciążeń występujących w zagrożonej populacji szczególnie ważne jest poszukiwanie nowych, mało inwazyjnych metod leczenia. Wyniki badania nad jedną z takich technik ukazały się w internetowym wydaniu czasopisma Lancet Oncology. Autorzy oceniali skuteczność i bezpieczeństwo selektywnej ablacji pojedynczych i mnogich ognisk raka prostaty. Do badania włączono mężczyzn w wieku 45-80 lat, z miejscowym rakiem prostaty (stężenie PSA ≤15ng/ml, ≤4+3 wg. skali Gleasona, staging ≤T2), bez wcześniejszego leczenia oraz bez przeciwwskazań do badania MRI oraz znieczulenia og...