Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administation) na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo stosowania leków zarejestrowanych w USA. Jednym z narzędzi jest AERS (Adverse Event Reporting System). Agencja opublikowała listę nowych monitorowanych zagrożeń na podstawie zgłoszeń w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Do wymienianych działań niepożądanych należą m.in. neuropatia obwodowa w przebiegu stosowania fluorochinolonów, rabdomioliza przy podawaniu gabapentyny, ostre zapalenie trzustki podczas przyjmowania loperamidu, myśli samobójcze związane z przyjmowaniem milnacipranu (lek stosowany w fibromialgii), zakażenia C. difficile u osób stosujących inhibitory pompy protonowej czy osteonekroza żuchwy w pacjentów leczonych sorafenibem. Pełna tabela na stronie FDA Autorzy przypom...