Lekarz, tak jak każdy podatnik podlega kontroli skarbowej. Kontrolerzy sprawdzą, czy gabinety są wyposażone w kasy fiskalne, pacjenci otrzymują paragony, a lekarz gromadzi potrzebną dokumentację. Zgodnie z przepisami, lekarze sprzedający swoje usługi są zobowiązani posiadać w swoich gabinetach kasy fiskalne. Ale nie każdego ten przepis dotyczy. Obowiązek stosowania kas nałożyła na tę grupę zawodową ustawa z marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Jednak rozporządzenie z 2010 roku obowiązek ten z lekarzy zdjęło. Dopiero od 1 maja 2011 roku ponownie pojawiła się konieczność zakładania kasy w związku ze sprzedażą usług medycznych. Przepisy mówią, że kasę muszą posiadać podmioty, które sprzedają swoje usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej oraz rolnikom ryczałt...