Ministerstwo Zdrowia opublikowało 25 kwietnia nowe obwieszczenie refundacyjne, które obowiązuje od 1 maja 2012 roku. “Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych” składa się z dwóch załączników: Załącznik 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę Załącznik 2. Leki dostępne w ramach programu lekowego