Portal Medscape opublikował wyniki badania ankietowego oceniającego zarobki lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Raport oceniał też czas spędzany w pracy oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu. Na ankietę przeprowadzoną w lutym 2012 roku odpowiedziało ogółem 24 216 lekarzy. 68 proc. respondentów stanowili mężczyźni. 29 proc. miało poniżej 40 lat, 40 proc. pomiędzy 40 a 50 lat, 36 było w wieku od 50 do 65 lat, a 10 proc. miało powyżej 65 lat. Najbardziej dochodowymi specjalizacjami w 2011 roku były radiologia, ortopedia i kardiologia (roczny dochód odpowiednio 315, 315 i 314 tys. dolarów). Granicę 300 tys. dolarów przekroczyli jeszcze anestezjolodzy, urolodzy i gastroenterolodzy. Do najmniej docenianych pod względem finansowym specjalności należą choroby wewnętrzne, medycyna rodzinna i pedia...