Portal Medscape opublikował wyniki badania ankietowego oceniającego zarobki lekarzy w Stanach Zjednoczonych. Raport oceniał też czas spędzany w pracy oraz satysfakcję z wykonywanego zawodu. Na ankietę przeprowadzoną w lutym 2012 roku odpowiedziało ogółem 24 216 lekarzy. 68 proc. respondentów stanowili mężczyźni. 29 proc. miało poniżej 40 lat, 40 proc. pomiędzy 40 a 50 lat, 36 było w wieku od 50 do 65 lat, a 10 proc. miało powyżej 65 lat. Na kontakty z pacjentami większość lekarzy przeznacza tygodniowo do 40 godzin. Około 5 proc. poświęca na ten cel nawet powyżej 65 godzin. Najczęściej podawanym czasem trwania wizyty było 13-16 minut. Więcej czasu poświęcają chorym kobiety – poniżej 9 minut z pacjentem spędza tylko 4 proc. z nich (mężczyźni – 7 proc.), a dla niemal ¼ przeciętny kontakt z...