Przełyk Barretta, czyli pojawienie się w błonie śluzowej przełyku metaplazji jelitowej jest stanem, na podłożu którego może dojść do rozwoju raka przełyku. W leczeniu stosuje się zarówno metody farmakologiczne, polegające na obniżeniu kwaśności treści żołądkowej jak również metody inwazyjne, w tym zabiegi chirurgiczne, jak fundoplikacja Nissena (FN). De Haro i wsp. opublikowali na łamach Annals of Surgery wyniki próby, w której sprawdzano wpływ wybranej metody leczenia na wskaźniki progresji przełyku Barretta w kierunku złośliwienia. 20 pacjentów otrzymało leczenie farmakologiczne (inhibitory pompy protonowej) a 25 poddano zabiegowi fundoplikacji Nissena. W momencie włączenia do badania (przed wykonaniem zabiegu) oraz w obserwacji rocznej (n=45), 3 (n=45), 5 (n=45) i 10-letniej (n=25) s...