Podawanie antybiotyków w okresie okołooperacyjnym jest powszechną praktyką w oddziałach chirurgicznych. Najczęściej stosuje się jedynie śródoperacyjną profilaktykę zakażeń, jednak, szczególnie w przypadku większych zabiegów, kontynuuje się podawanie antybiotyków także przez pewien czas po operacji. Na łamach Lancet Infectious Diseases opublikowano wyniki prospektywnego badania randomizowanego mającego na celu porównanie skuteczności dwóch schematów podawania profilaktycznej antybiotykoterapii po gastrektomii z powodu raka żołądka. Do badania, przeprowadzonego w latach 2005 – 2007 w 7 ośrodkach klinicznych w Japonii włączono pacjentów chorujących na raka żołądka zakwalifikowanych do wykonania gastrektomii (n=355). Chorych przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy otrzymującej jedynie a...