Władze Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego podjęły uchwałę, która zobowiązuje wszystkich wykładowców biorących udział w konferencjach i kongresach PTK do składania tzw. deklaracji o braku konfliktu interesów. To kolejny krok, który zbliża polską naukę do standardów większości państw rozwiniętych. Ta dobra praktyka powinna być szerzej stosowana w środowisku naukowym. „Nie ma obecnie uregulowań prawnych wymagających ujawniania konfliktu interesów. Niestety! Sądzę, że takie wymogi mogłoby wprowadzać np. prawo o szkolnictwie wyższym (które zawiera przecież bardzo dużo różnych regulacji, ale tej akurat nie). Alternatywą byłoby wprowadzenie takich reguł przez władze uczelni wyższych i instytutów badawczych – tak, jak ma to miejsce np. w  USA” – uważa prof. Andrzej Górski, wiceprezes...