Brachyterapia jest metodą leczeniczą wykorzystującą jako źródło promieniowania radioaktywnego elementy wszczepione w chorą tkankę. W przypadku raka piersi technika ta zyskuje na popularności pomimo braku jednoznacznych dowodów na przewagę nad rutynowo stosowaną teleradioterapią. Na łamach The Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki retrospektywnej pracy kohortowej porównującej skuteczność i bezpieczeństwo brachyterapii oraz teleradioterapii w leczeniu oszczędzającym raka piersi. Do badania włączono 92 735 przypadki kobiet w wieku powyżej 67 lat, u których wykryto w latach 2003-2007 raka piersi. Po wycięciu zmiany kobiety leczono brachyterapią (n=6952) lub radioterapią (n=85 783). Odsetek kobiet, które w ciągu 5 lat wymagały mastektomii wyniósł w przypadku pacjent...