Wartość przesączania kłębuszkowego (glomerular filtration rate – GFR) jest jednym z podstawowych parametrów oceny funkcji nerek. W praktyce wartość GFR jest szacowana przy użyciu jednego z dostępnych wzorów – Cockrofta-Gaulta, MDRD (modification of diet in renal disease) czy CKD-EPI (chronic kidney disease epidemiology collaboration). Na łamach The Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki pracy porównującej przydatność wzorów MDRD i CKD-EPI w rozpoznawaniu i klasyfikowaniu przewlekłej choroby nerek. Analizowano dane dotyczące 1,1 mln dorosłych osób z różnych populacji. Oceniano częstość występowania zdarzeń takich jak ogólna umieralność (n=84 482, dane z 40 kohort pacjentów), umieralność na choroby sercowo-naczyniowe (n=22 176, dane z 28 kohort) i schyłkowa niewydo...