Stosowanie probiotyków w zapobieganiu biegunce w czasie podawania antybiotykoterapii jest powszechną praktyką kliniczną. Dane naukowe przemawiające za takim postępowaniem są jednak relatywnie skąpe i dotyczą jedynie wybranych gatunków. W najnowszym wydaniu The Journal of the American Medical Association opublikowano wyniki metaanalizy dotyczącej skuteczności probiotyków w zapobieganiu biegunce związanej a anytbiotykoterapią. Autorzy przeszukali dwanaście elektronicznych baz danych (DARE, Cochrane Library of Systematic Reviews, CENTRAL, PubMed, EMBASE, CINAHL, AMED, MANTIS, TOXLINE, ToxFILE, NTIS oraz AGRICOLA) w poszukiwaniu randomizowanych badań klinicznych badających skuteczność probiotyków zawierających Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces, Streptococcus, Enterococcus lub Ba...