Badanie funkcjonalne rezonansu magnetycznego (functional magnetic rezonance imaging – fMRI) jest techniką pozwalającą na ocenę funkcji poszczególnych organów poprzez pomiar przepływu krwi przez tkankę. Najczęściej stosowana odmiana fMRI wykorzystuje jako kontrast utlenowaną krew (blood oxigenated level-dependent – BOLD – contrast). Technika ta była do tej pory wykorzystywana przede wszystkim w celu obrazowania funkcjonalnego mózgu. Wciąż jednak poszukiwane są dla niej nowe zastosowania. Na łamach American Journal of Roentgenology ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie przydatności BOLD fMRI w rozpoznawaniu ostrego odrzucania przeszczepionej nerki. Do badania włączono łącznie 22 osoby – 8 pacjentów z prawidłowo funkcjonującą nerką przeszczepioną, 4 z ostrym odrzucaniem pr...