Wyniki z najnowszych międzynarodowych badań nad jakością usług medycznych nie pozostawiają złudzeń. Polski system ochrony zdrowia jest jednym z najgorszych w Europie. W porównaniu z ostatnim zestawieniem z 2009 roku, spadliśmy o jedną pozycję. Na 33 zbadane kraje europejskie, Polska zajmuje miejsce 27. Zwycięzcą rankingu została Holandia, która uzyskała 872 na 1000 punktów. Nasz wynik to 577 punktów. Taką samą notę zdobyli także Węgrzy. Zostaliśmy wyprzedzeni przez Litwę, Słowację, Słowenię, Estonię, Czechy i Chorwację. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia (EHCI) opierał swój ranking na badaniach, które korzystały z ankiet wypełnianych przez pacjentów,  ogólnodostępnych danych statystycznych i badań,  prowadzonych niezależnie, przez twórcę rankingu – Health Consumer Powerhouse (HCP)....