Niewystarczająca ilość snu i konieczność podejmowania trudnych decyzji i wykonywania skomplikowanych zabiegów w późnych godzinach nocnych jest częstym problemem lekarzy. Wpływ tego zjawiska na jakość wykonywanej pracy jest przedmiotem wielu interesujących badań. Na łamach Catherization and cardiovascular interventions ukazały się wyniki pracy mającej na celu określenie wpływu przerywanego interwencjami dyżuru nocnego na jakość wykonywanych przez kardiologa interwencyjnego zabiegów w następnym dniu. Autorzy badania zgromadzili dane dotyczące wszystkich zabiegów PCI wykonanych (w jednym amerykańskim ośrodku kardiologii interwencyjnej zatrudniającym 4 lekarzy) w godzinach nocnych (pomiędzy 23 a 7) w latach 2005 – 2009, zabiegów przeprowadzonych następnego dnia przez lekarzy pracujących w ...