Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako jedyna polska placówka został zaangażowany do międzynarodowych badań Reduce: „Ograniczenie ryzykowanych zachowań seksualnych i związanych z zażywaniem narkotyków prowadzących do zakażeń wirusem żółtaczki typu C wśród kobiet używających narkotyków w Europie: przełożenie dowodów naukowych na praktykę”. Oprócz Polski w projekcie uczestniczą również naukowcy z Hiszpanii, Austrii, Szkocji i Włoch. Projekt rozpoczął się pod koniec 2011 roku i potrwa do czerwca 2013. „Pierwsza faza to zgromadzenie danych na temat efektywnych praktyk rozwiązywania problemu zakażeń HCV w Unii Europejskiej. Sporządzimy specjalny kwestionariusz dla osób, które w danym kraju są kompetentne do udzielenia tego typu informacji. W fazie drugiej przeprowadzone zostanie...