Z najnowszych badań wynika, że nawet u ludzi po osiemdziesiątce wyższy poziom aktywności fizycznej redukuje ryzyko występowania choroby Alzheimera. Dobry wpływ na zdrowie mają nie tylko ćwiczenia fizyczne, ale także codzienne czynności i spacery. Badanie zostało przeprowadzone przez Memory and Aging Project Rush University. Wybrano grupę ponad 700 starszych osób bez objawów demencji, których średni wiek wynosił 82 lata. Ścisłej analizie poddano ich aktywność ruchową. Do badania wykorzystano aktygrafy, które zostały podłączone do ich nadgarstków i przez kilka dni mierzyły rytm aktywności oraz spoczynku. W ramach projektu badani przeszli także coroczne podstawowe testy kliniczne, wśród których znalazło się 19 badań oceniających funkcje poznawcze. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń...