W związku z wnioskiem Ministra Zdrowia, Bartosza Arłukowicza, w sprawie odwołania prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy opublikował na swojej stronie list ze spotkania poświęconego trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Lekarze powołali sztab kryzysowy, który domaga się wycofania krzywdzących przepisów. Spotkanie miało miejsce 25 maja 2012 r. w Warszawskim Klubie Lekarza. Oprócz przedstawicieli OZZL, wzięli w nim udział przedstawiciele najważniejszych organizacji lekarskich: Naczelnej Rady Lekarskiej, Porozumienia Zielonogórskiego, Polskiej Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków. Spotkanie poświęcone było rozwiązaniom obecnego kryzysu, który wynikł z nowych przepisów o refundacji leków. Wszelkie ...